Νέα εικόνα - Νέα αξία

Ανακαινίζουμε όλα τα καταστήματα μας έχοντας σαν βάση το λευκό και γαλάζιο χρώμα ,την Ελληνική οικογένεια και τα Ελληνικά προϊόντα . Σήμερα το 97% των καταστημάτων μας είναι ήδη μηχανογραφημένα και σύντομα το 100% , επιβραβεύοντας έτσι άμεσα μέσω της κάρτας μέλους των Ελληνικών Market όλους τους πιστούς καταναλωτές μας .

Copyright @ 2012-2013 Ελληνικά Market.