Καλή αρχή

Η Εταιρεία Ελληνικά Market Α.Ε
στις αρχές του 2012
δημιούργησε μια νέα brand αλυσίδας
καταστημάτων s/m τύπου franchise,
με διακριτικό τίτλο
΄΄ Ελληνικά market ΄΄
και το πρώτο τρίμηνο του 2012 αποφασίστηκε από κοινού με την
Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Α.Ε,
που και εκείνη διέθετε στον ίδιο χώρο την δική της
brand αλυσίδα καταστημάτων s/m με διακριτικό τίτλο
΄΄ ΠΡΟΟΔΟΣ MARKET ΄΄
να συνεργαστούν ενώνοντας τις δυνάμεις τους κάτω από μια ομπρέλα και μια κοινή στρατηγική
κάτι που και οι καιροί απαιτούσαν.
Γρήγορα αυτή η συνεργασία, συγκέντρωσε γύρω της
άριστα εκπαιδευμένα στελέχη και
προσωπικό με πολυετή πείρα και εμπειρία ,
τόσο στην οργάνωση καταστημάτων s/m
όσο και στην οργάνωση και ανάπτυξη ενός δικτύου franchise
ικανού να υποστηρίξει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία
που θα ήθελε να ενταχθεί σε αυτό.

Copyright @ 2012-2013 Ελληνικά Market.