Η Εταιρεία Ελληνικά Market Α.Ε στις αρχές του 2012 δημιούργησε μια νέα αλυσίδα καταστημάτων super market τύπου franchise, με διακριτικό τίτλο ΄΄Ελληνικά Market΄΄. Η αλυσίδα αυτή εντάχθηκε από την ίδρυσή της κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Α.Ε, όπου ήδη υπήρχε και η αλυσίδα με διακριτικό τίτλο ΄΄Πρόοδος Market΄΄. Οι δύο αυτές αλυσίδες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία κοινή στρατηγική, όπως οι καιροί απαιτούσαν.

.

Γρήγορα αυτή η συνεργασία, συγκέντρωσε γύρω της άριστα εκπαιδευμένα στελέχη και προσωπικό με πολυετή πείρα και εμπειρία, τόσο στην οργάνωση καταστημάτων s/m όσο και στην οργάνωση και ανάπτυξη ενός δικτύου franchise ικανού να υποστηρίξει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία που θα ήθελε να ενταχθεί σε αυτό.


Copyright @ 2012-2013 Ελληνικά Market.